Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Παλιοί χάρτες της Κρήτης. Old maps of Crete

1.Antwerp 1588 2. Amsterdam 1610. 3 &4 Antwerp 1612 5. Amsterdam 1625 6.Amsterdam 1655 7. Amsterdam 1661 8. Amsterdam 1680 9. Paris 1719 10. Ausburg 18th cent. 11. Edinburg-London 1861
Χάρτης της Κρήτης του Οθωμανού χαρτογράφου Πιρί Ρέις. Island of Crete on the Kitab-i Bahriye (Book of Navigation) of Ottoman cartographer Piri Reis


Οθωμανικοί χάρτες Κρήτης.Ottoman maps of Crete


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου