Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Χρώματα της Σητείας.Από Χανδρά μέχρι Κατελιώνα . Sitia's countryside coloursΣίτανος Σητείας. Σπαράγματα από το παρελθόν. Sitanos Sitia's. Spolia from the past

Το χωριό Σίτανος που θεωρείται ότι διατήρησε το όνομα της αρχαίας Ιτάνου (Σίτανος-Ίτανος) είχε μιά συνεχή κατοίκηση. Εδω σπαράγματα από το παρελθόν που θυμίζουν αρχιτεκτονικά μέλη της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας

The village Sitanos which retained the name of the ancient city of Itanos Sitano-Itanos) had a continuous habitation. Here spolia of the past reminding architectural elements of Venetian and Ottoman periods

Τριγυρίζοντας στα σοκάκια του χωριού Κατσιδώνι Σητείας. Wandering the streets of the village Katsidoni Sitias