Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο άγιος Ισίδωρος στο Κάβο Σίδερο. Saint Isidoros' chapel in Cavo Sidero

Στο ανατολικότερο άκρο της επαρχίας Σητείας που είναι και το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης στο ακρωτήριο Κάβο Σίδερο το αρχαίο Σαμώνιο και πάνω σε ένα κωνικό λόφο κοντά σε βράχια που τα δέρνουν μανιασμένα κύματα είναι φωλιασμένο το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτη .

Ο όσιος Iσίδωρος ο Πηλουσιώτης (περ.370 – περ.435 ή 450 μ.Χ.) ήταν μοναχός, εκκλησιαστικός πατέρας και συγγραφέας από την Αίγυπτο. Ονομάζεται Πηλουσιώτης επειδή πιθανώς ασκήτευσε και ήταν ηγούμενος μονής κοντά στο αρχαίο Πηλούσιο στο σημερινό Πόρτ Σάιντ.
Ασχολήθηκε με τη μελέτη των Γραφών και την υπεράσπιση της Ορθοξίας (εναντίον του Νεστορίου)

Κατά το λεξικό του Σούδα,  ο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης συνέγραψε τρεις χιλιάδες επιστολές, που είναι αφιερωμένες στην ερμηνεία της Αγία Γραφής.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 4 Φεβρουαρίου.

Όταν κατέκτησαν την Αίγυπτο οι Άραβες,  κυνηγημένοι μοναχοί από το μοναστήρι του Αγίου Ισιδώρου κατέφυγαν στον Ανατολικό άκρο της Κρήτης και ίδρυσαν νέα  μονή.  Από αυτό το μοναστήρι πήρε το όνομά του όλο το ακρωτήρι το Κάβο Σίδερο (Ακρωτήριο Ισίδωρος).
Η ύπαρξη ναού του Αγίου Ισιδώρου στην περιοχή (ναός με δυο μοναχούς), αναφέρεται από τον Φλωρεντινό ιερέα Μπουοντελμόντι που περιηγήθηκε το νησί κατά το 1415. Η ανασκαφική έρευνα που έγινε το 1985, απεκάλυψε πράγματι ερείπια εκκλησίας που τα ευρήματα της δείχνουν πως η διάρκεια της ζωής της ήταν από τα μέσα του 14ου μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα οπότε προφανώς καταστράφηκε από τις τούρκικες επιδρομές.

Κοντά στα ερείπια της είναι το νεότερο ταπεινό εκκλησάκι που φαίνεται πως ανοικοδομήθηκε την εποχή της θρησκευτικής ανοχής.

Κάποια στοιχεία άντλησα από την Βικιπέντια και από το άρθρο του Μιχ.  Πατεράκη στην εφημερίδα Μεσόγειο για το μοναστήρι από όπου και η πιο κάτω φωτογραφία


At the eastern end of the province of Sitia where is the easternmost part of Crete in Cavo Sidero the ancient Samonion on a conical hill near rocks that beat raging waves is nestled the little chapel of Saint Isidore of Pelusion.

The Saint Isidoros (370 - .435 or 450 AD) was a monk, a church father and writer from Egypt. Was called Pelousiotes because he was probably monastery abbot near the ancient Pilousio in today's Port Said. He  was engaged in the study of Scripture and defending Orthodoxy (dealt with the case of Nestorius).  According to the Dictionary of Souda, Isidore wrote three thousand letters, which were devoted to the interpretation of Holy Scripture. His memory is celebrated on February 4.

When Arabs conquered Egypt, the monks from the monastery of St. Isidore in order to escape persecution, came to the eastern end of Crete and founded a new monastery. From this monastery was named Cavo Sidero (Cape Isidoros) the cape Samonion of antiquity.
The existence of the church of St. Isidore in the area (temple with two monks), was quoted by the Florentine priest Buodelmonti who travelled in Crete during 1415.
Excavations conducted in 1985, revealed the ruins of a church of a period from the mid 14th to early 17th century when apparently destroyed by the Turkish raids. Near the ruins of the church was rebuilt in the era of religious tolerance a small chapel

O άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης.Saint Isidoros of Pilousion.


 Ερείπια του Πηλουσίου. Ruins of Pilousion


Κατά την εποχή της αραβικής κατάκτησης της Αιγύπτου από τους Άραβες μοναχοί της μονής κατέφυγαν στο ανατολικό άκρο της Κρήτης . During the period of the Arab conquest of Egypt. the monks of the monastry came to the eastern part of CreteΤο εκκλησάκι του Αγίου στον Κάβο Σίδερο. The chapel of Saint Isidoros in the Cave Sidero


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου