Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Ο αζώγυρος και ο Ιούδας.Αnagyris foetida and Judas

Ο αζώγυρος ή αναγυρίς (anagyris foetida), είναι ένας θάμνος(μπορεί να γίνει και δέντρο) που έχει μια πολύ άσκημη μυρωδιά. Μια παράδοση από το Κατσιδώνι Σητείας λέει πως όταν ο Ιούδας πρόδωσε το Χριστό, πήρε ένα σκοινί και πήγε να κρεμαστεί. Μα σε όποιο δέντρο πήγαινε, οι κλώνοι του χαμήλωναν ως τη γη, και έτσι δεν μπορούσε να πεθάνει.
Τελευταία πήγε στον αζώγυρο. Αυτός όμως δε χαμήλωσε τους κλώνους του σαν τα άλλα δέντρα και έτσι ο Ιούδας πνίγηκε. Από τότε βρωμάει ο αζώγυρος γιατί δέχτηκε και κρεμάστηκε πάνω του ο Ιούδας
Αnagyris foetida is a shrub that has a very ugly smell. Sometimes becomes as tall as a tree. A tradition from the village Katsidoni in Sitia-Crete, says that, when Judas betrayed Christ, took a rope and went to be hanged . But all the trees were lowering their branches so he couldn’t die.
Finally he went to be hanged from an Anagyris . But this tree didn’t lower its clones like the other trees, so, Judas was drowned. Since then Anagyris stinks because Judas was hanged from it’s branches

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Η Κυριακή των Βαΐων. The Palm Sunday

Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Συνθέσεις μου με σκηνικά χωριά και τοπία της επαρχίας Σητείας : Μονή Τοπλού, Φοινικόδασος Βάι, και χωριά Κελάρια, Λιθίνες, Τουρλωτή, Βόιλα. The entrance of Christ in Jerusalem. Compositions with scenery villages and landscapes from the province of Sitia :  The monastry of Toplou, the palm trees' forest of Vai and the villages Kelaria, Lithines, Tourloti, Voila