Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Η καλογρά της μονής Φανερωμένης και η επιδρομή των Τούρκων. Τhe nun of Faneromeni’s monastery and the raid of TurksΣτη μονή Φανερωμένης (κοντά στη Σητεία)  σε ένα κελί έμενε μια καλογρά και οι τούρκοι θέλανε να τηνε σφάξουνε. Αυτή  άκουσε  την ανέμη να χτυπά και να λέει  :
-Τρούκου, τρούκου, τρούκου (δηλαδή σαν να έλεγε : τούρκοι, τούρκοι,τούρκοι ).
Κάποια  στιγμή να και μπαίνουνε μέσα οι Τούρκοι. Η καλογρά εκατάλαβε είντα θέλανε να τση κάνουνε και τσοι καλωσόρισε τσοί βαλε και καθίσανε και ότι είχε τως ήβαλε να φάνε. Αφού τσοι ταχτοποίησε τωσε λέει :
-Δεν έχω νερό να σασε δώσω να πιείτε.
Παίρνει μια στάμνα που την είχε και φεύγει να πάει πιο μέσα που είναι η πηγή γιατί εκείνα τα χρόνια δεν είχε νερό εδώ. Αυτή δεν πήγε για νερό αλλά πήγε για να φύγει να σωθεί για δα τη σφάζανε. Άφησε το σταμνί παρά κάτω στο δρόμο και χάθηκε. 
Τσατιστήκανε λέει οι Τούρκοι, βάλανε φωτιά στην εκκλησία και τηνε κάψανε και τα σημάδια φαίνονται μέχρι σήμερα. Ακόμα φαίνονται τα χτυπήματα που βγάνανε των αγίω τα μάτια με καρφιά ή σίδερα . Μετά φύγανε, και ένας ένας λέει που κατέβαινε πίσω από το δρόμο- αυτό που πάει προς τη θάλασσα- εκεί επόθαινε. Εκεί εβγήκανε τα άντερά ντως όξω και πόθαινε ένας ένας. Ένα δυο που μπήκανε στο καΐκι και φύγανε πνιγήκανε.In a cell  of Faneromeni’s monastery (near Sitia) was  living  a nun and the Turks wanted to  slaughter her. She, while spinning,  heard the sound of  the reel saying :
-Troukou,  troukou,  troukou  (ie as if to say: Turks, Turks, Turks).
Suddenly the turks appeared. The nun understood their purpose and she  pretended that she welcomed them, and  offered them a meal.  After said :
-I have not drinking  water  to offer you .
She took a pitcher in order  as she said to go  to the source which was near the monastery.  She  did not go for water but to flee and to save herself. She abandoned  the pitcher down the road and was disappeared.

The Turks were angry and set fire to the church and burned it.  Scars are visible until today. Something like scratches with nails or irons because they  gouged out the eyes of the saints  in the murals. After they left the monastery and one by one  were dying in the path . Their entrails were  coming   out and they were dying .  Some of them who  entered the boat  in order to leave,  were drowned


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου